Loketské městské lesy, s. r. o.

Dvory 31, 357 33 Loket
IČ: 2521 3342
DIČ: CZ25213342
tel.: 352 359 521
fax: 352 359 520
e-mail: lesy@lesyloket.cz
Společnost zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9153

Město Loket (dále jen Zřizovatel), zastoupený starostou města vypisuje dne 30.8.2012 výběrové řízení na pozici:
Ředitel/ka společnosti Loketské městské lesy s.r.o.

Bližší informace v přiloženém dokumentu, na internetových stránkách města Lokte, personální agentury Hofírek Consulting nebo www.jobs.cz.

Loketské městské lesy, s. r. o., jsou dodavatelem balneologické rašeliny z uznaného zdroje Léčivý produkt Loket.


Loketské městské lesy, s. r. o., ve svěřených lesích hospodaří trvale udržitelným způsobem:
(zaručujeme, že lesy zachováme příštím generacím ve stejné nebo lepší kvalitě)

Vedení firmy podporuje trvale udržitelné hospodaření v lesích
a zavazuje se uplatňovat požadavky spotřebitelského řetězce lesních produktů v rámci pravidel PEFC
jako i sociální, zdravotní a bezpečnostní požadavky.


PEFC/08-21-01/0510
držitel osvědčení o účasti
v regionální certifikaci lesů
PEFC/08-21-01/0510

držitel certifikátu
shody procesu spotřebitelského řetězce dříví
s požadavky technického dokumentu CFCS 2002:2011
číslo 046/C-o-C/2011
Informace pro odběratele a certifikát (CZ)
Informationen über die PEFC - Zertifizierung der Produktkette (DE)
Aktuální procentický podílCesta na Supí potok


Aktuální procentický podíl certifikované suroviny v dodávkách dřevní hmoty platící pro příslušné čtvrtletí
2012 - 4. čtvrtletí
97 %
2012 - 3. čtvrtletí
97 %
2012 - 2. čtvrtletí
97 %
2012 - 1. čtvrtletí
96 %
2011 - 4. čtvrtletí
98 %
2011 - 3. čtvrtletí
96 %
2011 - 2. čtvrtletí
97 %
2011 - 1. čtvrtletí
98 %
2010 - 4. čtvrtletí
98 %
2010 - 3. čtvrtletí
99 %
2010 - 2. čtvrtletí
99 %
2010 - 1. čtvrtletí
99 %
2009 - 4. čtvrtletí
99 %
2009 - 3. čtvrtletí
99 %
2009 - 2. čtvrtletí
99 %
2009 - 1. čtvrtletí
95 %
2008 - 4. čtvrtletí
91 %
2008 - 3. čtvrtletí
85 %
2008 - 2. čtvrtletí
83 %
2008 - 1. čtvrtletí
85 %
2007 - 4. čtvrtletí
85 %
2007 - 3. čtvrtletí
85 %
2007 - 2. čtvrtletí
88 %
2007 - 1. čtvrtletí
84 %
2006 - 4. čtvrtletí
79 %
2006 - 3. čtvrtletí
81 %
2006 - 2. čtvrtletí
78 %
2006 - 1. čtvrtletí
78 %
2005 - 4. čtvrtletí
87 %
2005 - 3. čtvrtletí
86 %